Home

claes@rainerlaw.se

 

+46 (0)730 36 34 58

Uppdaterad 2018-02-01

 

Rainer Law är en affärsjuridisk byrå i Stockholm med lång och bred erfarenhet av en antal rättsområden med speciell inriktning på kommersiell avtalsrätt, hyres- och fastighetsrätt samt svenska och internationella skiljeförfaranden och processer vid domstol. Byråns grundare har en omfattande erfarenhet av affärsjuridik, domstolsprocesser och svenska och internationella skiljeförfaranden. Hösten 2017 har byråns verksamhet bedrivits i fem år.

Claes Rainer är en utbildad skiljeman och har varit aktiv i kommersiella processer och har även som ombud företrätt svenska, amerikanska, engelska, ryska, kinesiska, holländska, tyska och danska företag i tvister om bland annat företagsöverlåtelser, fastighetsfrågor, licensavtal, leveransavtal, IT-avtal och gasleveransavtal.

Byrån har även omfattande erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor, hyresrätt samt allmän avtals- och affärsjuridik.

 

______________________________________________

Byråns verksamhetsområden omfattar;

 

  • Tvistelösning, domstol och skiljeförfaranden
  • Kommersiell avtalsrätt
  • Fastighets- och entreprenadrätt
  • Arvsrätt och testamenten
  • Hyresrätt
  • Immaterialrätt och marknadsrätt

 

VJS-kurs i praktisk processrätt

 

Claes Rainer kommer den 17 maj 2018 att

hålla en kurs i praktisk processrätt för

advokater, biträdande jurister och andra

som deltar i domstols- och skiljetvister.

Kursen hålls i Stockholm. Mer information

finns på nedanstående länk:

 

https://www.vjs.se/kurser/praktisk-processratt

 

 

Copyright @ All Rights Reserved