Home

Tvistelösning och affärsjuridik 


Rainer Law är en affärsjuridisk byrå i Stockholm med lång och bred erfarenhet av en antal rättsområden med speciell inriktning på processer, kommersiell avtalsrätt, hyres- och fastighetsrätt samt svenska och internationella skiljeförfaranden och processer vid domstol. Byråns grundare har en omfattande erfarenhet av olika delar av juridiken, domstolsprocesser, fastighetsrätt, arvsrätt och svenska och internationella skiljeförfaranden. 

 

Claes Rainer är en utbildad skiljeman och har varit aktiv i kommersiella processer och har även som ombud företrätt företag i tvister om bland annat företagsöverlåtelser, fastighetstvister och leveransavtal.

 

Byrån har även omfattande erfarenhet av hyresrätt samt allmän avtals- och affärsjuridik.


______________________________________________

     Byråns verksamhetsområden omfattar;


Tvistelösning, domstol och skiljeförfaranden

Kommersiell avtalsrätt

Fastighets- och entreprenadrätt

Arvsrätt och testamenten

Hyresrätt

Immaterialrätt och marknadsrätt