About us

OM BYRÅN


Byrån startades av Claes Rainer som efter tolv år, de senare åren som delägare, på advokatfirman DLA Nordic (numera DLA Piper) ville utveckla en egen verksamhet för att kunna tillhandahålla en mer personlig service till svenska och internationella klienter.


CV CLAES RAINER
Yrkeserfarenhet

 

Claes Rainer Law Firm (2012-  )

 

Delägare och ordförande i tvistelösningsgruppen på

Advokatfirma DLA Nordic (2009-2012)

 

Biträdande jurist, DLA Nordic (2000-2009)

 

Tingsnotarie, Uppsala tingsrätt (1998-2000)

 

 

Utbildning

 

Skiljemannautbildning (SCC och Swedish Arbitration Association

(2010-2011)

 

Jur kand (LLM) Stockholms Universitet (1998)

 

Fil kand (BA) i historia, Stockholms Universitet (1996)

 

 

Artiklar och publikationer

 

Artikel om svenska skiljeförfaranden i nummer 1, 2010 av den ryska juridiska tidskriften Tretejskij Sud, tillsammans med Natalja Petrik, på Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

 

"Emergency Arbitrators in Stockholm", International Arbitration Newsletter, Q2, 2009.

 

"Processer i finanskrisens spår", Balans, nummer 11, 2008.

 

"Deltagande i grupptalan", Dagens Industri, 13 oktober 2006.

 

 

Tidigare processer

 

Företrädde ett större ryskt företag i ett skiljeförfarande enligt SCC:s regler, innefattade diverse processuella frågor samt frågor om avtalsbrott, beräkning av skadestånd m.m.

 

Företrädde en större investerare i en skadeståndsprocess i Högsta domstolen mot en större svensk revisionsbyrå rörande skadestånd mot en revisor för brister i utförande av sitt uppdrag.

 

Företrädde en statlig myndighet i ett ad hoc skiljeförfarande mot en italiensk motpart rörande skadestånd i anslutning till ett finansiellt institut.

 

Företrädde Sveriges största gasbolag i en tvist rörande produktansvar.

 

Företrädde en svensk statlig myndighet i en tvist mot en revisionsbyrå rörande skadestånd på grund av brister i utförandet av revisionsuppdrag.

 

Företrädde ett svenskt gruvbolag i en tvist rörande skadestånd för tjänster utförda i anslutning till ett gruvprojekt.

 

Företrädde ett indiskt bolag i en tvist med ett större svenskt bolag  i en tvist rörande ett leveransavtal, av vilken delar av tvisten prövades av Högsta domstolen.

 

Företrädde ett kinesiskt bolag i ett internationellt skiljeförfarande i Stockholm mot ett österrikiskt bolag rörande leveranser inom fordonsindustrin.   

 

Företrädde en större rysk myndighet i ett omfattande UNCITRAL skiljeförfarande rörande 250 miljoner USD mot en amerikansk affärsman rörande påstådda kontraktsbrott i anslutning till ett större infrastrukturprojekt.

 

Företrädde ett tyskt mediabolag i ett internationellt SCC skiljeförfarande mot ett svenskt bolag avseende ett licensavtal rörande leverans av digital musik.

 

Företrädde ett större svenskt bryggeri i ett omfattande skiljeförfarande rörande skadestånd i anslutning till ett aktieöverlåtelseavtal.

 

Företrädde ett amerikanskt bolag inom telekomindustrin och dess brittiska dotterbolag i ett internationellt SCC skiljeförfarande rörande skadestånd i anslutning till leverans av komponenter inom telekomindustrin.

 

Företrädde ett österrikiskt handelsbolag i ett internationellt skiljeförfarande i Stockholm avseende skadestånd för avtalsbrott i anslutning till ett avtal inom skogsindustrin och obefogad hävning på grund av påstådd force majeure etc.

 

Företrädde en arkitektfirma i en tvist rörande utförande av arkitektuppdrag.

 

Företrädde en bostadsrättsförening i en process rörande krav på skadestånd i anslutning till ett byggprojekt avseende iordningställande av vindsvåningar.

 

Företrädde ett svenskt bolag i en tvist rörande skadestånd för utebliven provisionsersättning vid förmedling av tjänster.

 

Företrädde en isländsk statsägd bank i en process i Stockholm avseende krav i anslutning till ett avtal om tillhandahållande av finansiella tjänster.

 

Företrädde en beställare av tjänster i ett byggprojekt avseende felaktigt utförda bygg- och elinstallationsarbeten.

 

Företrädde ett större svenskt mediabolag i ett omfattande internationellt skiljeförfarande mot ett schweiziskt bolag avseende bl.a. ogiltighet av patent i mediabranschen, tolkningen av licensavtal m.m.

 

Företrädde en irländsk entreprenör i en rättsprocess rörande arbeten utförda inom skogsindustrin.

 

Företrädde en större brittisk bank i en process rörande tillhandahållande av tjänster inom IT-sektorn.

 

Företrädde ett estniskt bolag i en process mot ett större svenskt skogsbolag rörande ett kontrakt avseende röjande av vindfälld skog.

 

Företrädde ett holländskt handelsbolag i ett internationellt GAFTA skiljeförfarande samt att med framgång utkräva ansvar i en efterföljande process i svensk domstol rörande personligt ansvar enligt aktiebolagslagen