News


_________________________________________________________

_________________________________________________________


2017-08-10


Published by DLA Piper


DLA Piper triumphs in arbitration for the city of St Petersburg, Rossiya Airlines and Pulkovo Airport


DLA Piper has successfully defended the city of St Petersburg, Rossiya Airlines and Pulkovo Airport (all Russia) in an almost decade-long multi-jurisdictional investment dispute.


In 2008 the US entrepreneur Mr Carl A. Sax, represented by Amsterdam & Partners, brought a claim against the city of St Petersburg, Rossiya Airlines and Pulkovo Airport (co-respondents) in an ad hoc arbitration under UNCITRAL Rules in Stockholm, alleging breaches of the investment contract regarding the development of a new international passenger terminal at Pulkovo International Airport in St Petersburg back in the 1990s. The claims ultimately totalled US$460 million.


Mr Sax was unsuccessful in his attempts to obtain interim measures of protection in arbitration and in state courts in Russia. The three-person arbitral tribunal, chaired by honorary arbitrator Dr Marc Blessing, to the full satisfaction of the co-respondents rejected all of Mr Sax's claims and ordered compensation of all the respondents' legal costs.


In 2017 the Svea Court of Appeal, Stockholm, rejected (with no right to appeal) Mr Sax’s challenge of the arbitral award led by Norburg & Scherp and ordered Mr Sax to pay 70 percent of the respondents' bill.


Natalia Nazarova, Deputy Head of the Legal Department at St Petersburg Government's Committee for Property Relations, said: "We are extremely happy with the outcome of the arbitration and DLA Piper's support. The arbitration was won in its entirety and we were awarded the reimbursement of our expenses in full. The success in the Svea Court of Appeal in 2017 has consolidated our achievement."


Denis Sosedkin, Managing Partner of DLA Piper in St Petersburg, remarked: "We are absolutely delighted about this comprehensive victory. This was a truly complex, multi-faceted case, involving proceedings both in arbitration and in state courts in Sweden and Russia."


The co-respondents were represented primarily by DLA Piper's arbitration team in St Petersburg. However, the case also required the heavy involvement of colleagues based in the UK and Sweden.

The full arbitration team comprised:


•     Russia: Denis Sosedkin, partner; Oleg Skvortsov, legal director;   

      senior associates Leonid Kropotov and Sergey Abesadze; and

      associate Maria Alterman


•     Sweden: Peter Orander and Claes Rainer_________________________________________________________

_________________________________________________________


2017-07-01


Ny lagstiftning om framtidsfullmakter


Lagen trädde i kraft den 1 juli 2017 och är tänkt som en komplettering till reglerna om god man och förvaltare.


Samtidigt infördes nya regler om så kallad anhörigbehörighet, vilket innebär att anhöriga skall få utföra vissa vardagliga rättshandlingar när någon inte längre kan göra det själv. Men fördelen med en framtidsfullmakt är att en person pekas ut som den som får behörighet när det behövs, utan att det blir diskussion mellan till exempel syskon och utan att man behöver gå till Överförmyndarnämnden eller domstol för att utse en god man.


En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren ”för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser”.


Fullmakten ska upprättas skriftligen i två vittnens samtida närvaro, på samma sätt som ett testamente.


Fullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren anser att fullmaktsgivaren inte längre kan ta hand om sina angelägenheter ska då underrätta fullmaktsgivaren och fullmaktsgivarens make eller sambo och närmaste släktingar. Om en granskare enligt 23 § har utsetts, ska även denne underrättas. Alternativt kan man skriva att det är tingsrätten som ska avgöra när fullmakten ska träda i kraft, efter att ha inhämtat läkarintyg om fullmaktsgivarens hälsotillstånd.


Man kan utse någon att granska fullmaktshavarens förvaltning.

Fullmaktshavaren få i sin tur ge fullmakt till någon annan sköta vissa delar av förvaltningen.


Man kan i fullmakten reglera om den ska begränsas på visst sätt, t.ex. till att bara avse vardagliga transaktioner och inte försäljning av egendom, att ge gåvor till andra etc.


Kontakta oss på Rainerlaw för mer information.